Sted: Klubbens lokaler
Tid: I pausen, etter annonseringer kl 2030.
Møteleder: Henrik Kvamsdal

Agenda

1. Bakgrunn for generalforsamlingen
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Registrering av stemmeberettigede
4. Saker:
a. Valg av Hexconsjef for 2020

Sak 1: Bakgrunn for generalforsamlingen

Denne generalforsamlingen er kalt inn i henhold til klubbens vedtekter §6 d) for å avholde valg av Hexconsjef for 2020. Innkalling til ekstraordinære generalforsamlingen er kalt inn med tre ukers varsel i henhold til klubbens vedtekter §4 c) og §4 b) ved at det ble sendt ut en innkalling via e-post onsdag 16.oktober, på klubbens facebook side og gruppe, på klubbens nettsider, og det er blitt annonsert i sammen med andre annonseringer i pausene på klubben siden onsdag 16.oktober.

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent

For å gjennomføre en effektiv generalforsamling trengs det en ordstyrer og referent. Styret foreslår:
 Ordstyrer: Henrik Kvamsdal
 Referent: Harald Torvatn
Vedtatt med AKLAMASJON.

Sak 3: Registrering av stemmeberettigede

De som har anledning til å stemme ved valget er alle som har betalt for medlemskap i Hexagon for kalenderåret 2019.
Antall stemmeberettigede: 26

Sak 4: Saker til behandling

Sak 4 a) Valg av Hexconsjef for 2020

I henhold til klubbens vedtekter §6 d) skal det gjennomføres valg av Hexconsjef for kommende års Hexcon innen 3 klubbkvelder etter et gjennomført Hexcon:

6 d) Hexconsjef velges av Hexagons medlemmer på ekstraordinær generalforsamling innen tre klubbkvelder etter forrige Hexcon.

Hexconsjefen går inn i Hexagons styre som et ordinært styremedlem og avløser Hexconsjefen for det nettopp avholdne Hexcon.

Hexconsjefens hovedarbeidsoppgave er å sette en komite som har som oppgave å gjennomføre kommende års Hexcon i slutten av oktober eller begynnelsen av november.

Kandidater: Sigurd Gaut stilte som kandidat

Med kun 1 kandidat ble valget gjennomført ved akklamasjon.

Sigurd Gaut er valgt som Hexconsjef for 2020.