Januar

 • Fastsette dato for genfors
 • Stand på Dragvoll og Gløshaugen andre eller tredje uka i semesteret

Februar

 • Genfors (eller i mars)
 • På første styremøte (umiddelbart etter Genfors): registrering av navn, epost og telefonnr til styremedlemmene. Overføring av rettigheter og ansvar (tilgang til å redigere nettsidene, ”nøkler”, etc.).
 • Starte arbeid med å finne en klubbsaga for neste år
 • Finne og reservere lokale for spilldøgn
 • Få orden på regnskapet. Må samarbeide med Hexconn

Mars

 • Første omgang med spillinnkjøp (kan godt tas en måned før eller etter). Ikke nødvendig å bruke opp hele budsjettet i første omgang.
 • Fortsette arbeid med å finne klubbsaga neste år

April

 • Et par uker etter påske: Spilldøgn
 • Fortsette arbeid med å finne klubbsaga neste år

Mai

 • Fastsette dato for Genfors (kan evt gjøres i Juni hvis det holdes møte da)
 • Ca andre mandag: Valg av neste års klubbsaga
 • På 17. mai: Landtur på Marinen (evt. inne i borggården til Erkebispegården hvis det er vått) og deltagelse i Folketoget

Juni

 • Levering av rapport til Hyperion.

September

 • Stand på Dragvoll og Gløshaugen andre eller tredje uka i semesteret

Oktober

 • Andre omgang med spillinnkjøp. Materialforvalter sender ut forespørsmål om ønsker på epostlista og henger opp ønskeliste på tavla.
 • Hyperions landsting

November

 • Fastsette dag for juleavslutning
 • Ekstraordinær genfors mandagen uka etter HexCon: Valg av ny leder.
 • Regning for nettsidene dukker opp i denne måneden. Må betales ASAP.
 • Støtte fra Hyperion dukker opp. Må bekreftes i Hypersys.
 • Regning for medlemsskap i Hyperion.

Desember

 • Styremøte: Starte å planlegge stand i januar. Ansvarsfordeling for juleavslutning. Sette dato for genfors.
 • Ca. andre onsdag i måneden: Juleavslutning.