Vi har en klubbsaga som er åpen for alle som vil være med.  Årets klubbsaga er:

The Lost Souls

Players will play wandering souls, possessing a few shared bodies in what was our modern world, but is now on the brink of apocalypse. The system used will be Call of Cthulhu, 7th edition, with a few added homebrew rules.

If you wish to participate in the planning of the saga, no matter if you want to be a regular, an occasional, or not a gamemaster at all, you can join the following Discord server:  https://discord.gg/zbd2ZkEW3Z  (and do not worry, there is a spoiler-free zone).

Klubbsagaen er en stor rollespillsaga med flere spilledere og spilling (stort sett) hver klubbkveld, der hvem som helst kan lage rollepersoner eller få låne en ferdig rolleperson, og bli med å spille for en kveld eller flere.

Det spilles også rollespill utenom klubbkveldene, gjerne i lengre sagaer der de samme spillerne spiller de samme personene over tid, med en spillkveld eller to i måneden. Hvis du har lyst til å bli med i en rollespillsaga, så snakk med folk, hør om det er noen som er i ferd med å starte en ny saga du kan være med i. Hvis du vil være spilleder og trenger spillere, si fra til folk, så får du snart spillere nok.

Klubbsagaene

Hexagons klubbsaga er en stor rollespillsaga med flere spilledere, der hvem som helst (inkludert deg, uansett om du er medlem av klubben eller ikke) kan lage seg rollepersoner. Hver klubbkveld (eller nesten hver) spilles det et scenario i sagaen, der en tilfeldig gruppe rollepersoner kan være med. Hvis du er interessert, be noen peke ut for deg noen av de som arrangerer årets klubbsaga, og snakk med dem. Hver klubbsaga starter om høsten, og avsluttes før sommerferien året etter. (Du kan selvsagt bli med i sagaen underveis, du er ikke nødt til å være med fra starten.) Seint på våren/tidlig på sommeren kommer de som vil arrangere neste års klubbsaga med en presentasjon av ideene sine, og klubben holder en avstemming om hvem som får æren.

Tidligere klubbsagaer

Hexagon har hatt følgende klubbsagaer: