Styret har i perioden bestått av:

GeneralsekretærPer Kristian Schanke
KassererKnut Eivind Brennhaug
PR-ansvarlig Torgeir Engen
Nettansvarlig Harald Torvatn
Materialforvalter Christian Holden
Hexconsjef 2021Hilde Austlid
Vara 1Henrik Kvamsdal
Vara 2Rolf Arne Gandrud
Vara 3Marius Kotsbak

Medlemstallsutvikling

ÅrTotalt medlemmerKun HexconMedlemmer på klubbkvelder
2021926527
202041041
20191125552
20181084363
20171143962
20161247252
201517712849
20141319536
2013835033
201215411341

Aktivitet

2021 startet mye som 2020 avsluttet med å holde stengt. Første spillkvelden i 2021 ble avholdt 14.juli, og da med mange restriksjoner relatert til maskebruk, renhold, og antallet deltagere. Generalforsamlingen ble gjennomført digitalt onsdag 24.mars 2021

Selv om første halvår ikke inneholdt noen fysiske spillkvelder så forsøkte styret å gjennomføre digitale spillkvelder på forskjellige plattformer med varierende hell.

Da spillkveldene først startet opp, varte det dessverre ikke så veldig lenge før vi måtte stenge ned igjen. Etter 7 spillkvelder var gjennomført, besluttet styret igjen å stenge onsdag 1.september grunnet endringene i regelverk og retningslinjer.

Årets andre nedstenging varte heldigvis ikke like lenge som den første, og 22.september ble klubben åpnet igjen. Vi deltok også på Gaymer Night i regi av Trondheim Pride, og arrangerte arrangement under Kulturnatt. Begge vellykket, gitt forholdene.

Fra og med 6.oktober besluttet også styret å oppheve alle restriksjoner i tråd med myndighetenes oppdaterte retningslinjer og råd. Alt begynte å se bedre ut, og samfunnet var i gjenåpningsmodus.

Mesteparten av høsten ble gjennomført som normalt. Restriksjoner og anbefalinger endret kontinuerlig, men vi kunne holde åpent. Hexcon ble gjennomført, og alt lovet godt. Det ble også startet en klubbsaga for skoleåret 2021/-22.

Desember startet med at mannsangsforeningen hadde spurt oss om å bytte dag for spillkveld, så første klubbkveld ble torsdag 2.desember, uten at det satte noen stopper for aktivitet. Julemarkering ble gjennomført 8.desember. 

Under Julemarkeringa ble det tradisjonen tro arrangert klubbmesterskap. Klubbmestere ble:

 • Terraforming Mars: Harald Torvatn
 • Terraforming Mars m/ekspansjoner: JC

Og så sluttet dessverre hellet for 2021. Mandag 13.desember valgte styret å holde stengt de tre siste klubbkveldene i 2021.

Totalt sett ble det gjennomført 19 fysiske spillkvelder i 2021. Dette er langt under det vi i styret har som mål, men gitt hvordan myndighetene sine retningslinjer og råd har variert i løpet av året er vi fornøyd med at vi har klart å holde noe aktivitet igang.

Styret har også i de nedstengte periodene holdt de digitale klubbkveldene i gang. Selv om deltagelsen har vært begrenset, er det et tiltak styret mener har hatt en god verdi.

Styrets arbeid

Styret har i løpet av året gjennomført styremøter hver første onsdag i måneden. I tillegg til dette har styret gjennomført flere ekstraordinære styremøter for å vurdere åpning eller stenging på kort varsel, og 4 e-postvedtak. Styret har kontinuerlig gjennom året kommunisert via styrets e-postliste og SMSer for å vurdere om vi har kunnet åpne eller ikke gitt endringer i retningslinjer, råd, og anbefalinger.

Styrets vurderinger har vært forankret i myndighetenes restriksjoner. Men selv om myndighetene teknisk sett har tillatt oss å åpne har vi i perioder likevel valgt å holde stengt en uke eller to ekstra. Dette grunnet at erfaringsvis har frislipp av restriksjoner hatt en tendens til å medføre nye smittetopper og medfølgende restriksjoner kort tid etter. Og styret har vurdert det til at det å kun holde åpent en eller to spillkvelder før vi har måttet stenge igjen nok ville ført til mer slitasje på klubbens medlemmer i det lange løp. Særlig da vi har måttet stenge på meget kort varsel, og det å kommunisere dette ut til alle klubbens medlemmer er vanskelig å få til på en god måte.

Klubbsaga

TittelSystemHovedspilleder
Våren 2021Ingen klubbsaga
Høsten 2021Sailing the Sea of ZipoctliD&D 5Sigurd Gaut

PR

 • Gaymer night – 8.september
 • Kulturnatt – 17.september
 • ISAK – 27.september, 25.oktober, 22.november, 

Diverse

 • Per Kristian og Christian deltok på Hyperion-Midt sitt regionsting, og Per Kristian ble valgt inn som styremedlem

Innkjøp av spill

Hexagon har i løpet av 2021 kjøpt inn følgende spill:

 • Bloodbowl
 • Tapestry
 • Arnak
 • Clank In Space Expansion (2 stk)
 • Concordia Venus

Salg av spill

Ingen spill ble solgt i 2021.

Hexcon

Hexcon 2021 ble avholdt 5.-7.november. Årets tema var eventyr og sagn. Hexconsjef var Hilde Austlid. I komiteen var: Rolf Arne Ganderud, Ingunn Moen, Helle Buvik, Sigurd Gaut og Henrik Kvamsdal. Dekorasjonsgruppa bestod av: Ingunn Moen, Gry Anette Haram, Thomas Ramsli Rasmussen og Ida Helene Aspenes Eitrheim. Thomas Ramsli Rasmussen laget design av plakat og bokmerker.

Hexcon hadde 81 betalende deltagere:

 • Hele Hexcon 33 stk full pris (400 kr), 16 stk redusert pris (200 kr)
 • Dag: 21 stk full pris (200 kr), 11 stk redusert pris (100 kr)

På programmet hadde vi:

 • 23 brett- og kortspill (fire av dem ble avlyst pga. for få påmeldte)
 • 6 rollespill (ett av dem ble avlyst)
 • 2 laiver
 • 3 miniatyrspill

Vi delte ut i alt 120 Hexcon-terninger til frivillige, arrangører og vinnere. Vi solgte 105 pølser, 51 vafler og 31 julebrus.

Seks personer utenom komiteen hjalp til med i alt 11 frivilligpuljer, mens de seks i komiteen tok 21 puljer.

Økonomisk gikk Hexcon med 4328 kr i overskudd.

Pandemitiltakene var: Håndrensdispensere rundt omkring i lokalene, oppfordring til munnbind (men svært få brukte det), droppe brødmatbankett, påmelding til arrangementer via oppslagstavler i stedet for perm (så folk skulle slippe å ta i en perm som mange andre hadde tatt i) og logging av folk som var innom for varsling i tilfelle smitte. Vi har ikke fått beskjed om noen som ble smittet av korona under Hexcon.

Årets festival var vellykket, og det er stor interesse for den i spillmiljøet i Trøndelag, med mange som vil arrangere spill. En bekymring er komiteen: Det er i veldig stor grad de samme få personene som er med i komiteen hvert år, og det gjør oss veldig sårbare i tilfelle noen av dem skulle gå lei eller flytte fra byen.

Det ble forsøkt valgt ny Hexconsjæf for 2022 før utgangen av 2021 med første ekstraordinære generalforsamling med valg onsdag 17.november 2021, og nye møter de påfølgende onsdagene uten at noen stilte. Da klubben måtte stenge ned før jul grunnet Covid-19 ble disse rullerende ekstraordinære årsmøtene satt på pause og styret besluttet å inkludere valg av Hexconsjæf for 2022 til den ordinære generalforsamlingen i 2022. Hilde fungerer som Hexconsjæf frem til den ordinære generalforsamlingen.

Tiden fremover

2022 starter på samme måten som 2021 startet og sluttet: Nedstengt. I tråd med myndighetenes endringer av retningslinjer og anbefalninger ble klubben åpnet for aktivitet fra onsdag 26.januar, og i skrivende stund ser det ut til at det i hovedsak kommer til å komme lettelser av tiltak i tiden fremover. Det kommer nok likevel til å være endel usikkerhet fremover, men det vil forhåpentligvis begrense seg til tiltak vi må vurdere frem og tilbake som registrering av deltagere og munnbind krav, og ikke nye nedstenginger.

Klubben har en god økonomi, så selv om vi har hatt lavere inntekter enn vi har håpet på de siste årene, vil klubben overleve og være i stand til å opprettholde høy aktivitet fremover når forholdene i samfunnet tilsier at dette er mulig.