InntekterKommentarerBudsjettTotalDifferanse
Medlemsskap 2150,-3,000.00 kr1,500.00 kr-1,500.00 kr
Adgang vår 21200,- (100,-)0.00 kr700.00 kr700.00 kr
Adgang høst 21200,-8,000.00 kr4,800.00 kr-3,200.00 kr
Engangsbilletter30 (medlem)300.00 kr120.00 kr-180.00 kr
Momsrefusjon, Hyperion1,500.00 kr0.00 kr-1,500.00 kr
Hyperionstøtte3,000.00 kr5,982.02 kr2,982.02 kr
Kioskrestesalg0.00 kr334.00 kr334.00 kr
Grasrotandel5,000.00 kr10,995.97 kr5,995.97 kr
Renter0.00 kr0.00 kr
Spillsalg0.00 kr0.00 kr
Diverse0.00 kr335.00 kr335.00 kr
Totalt uten HexCon20,800.00 kr24,766.99 kr3,966.99 kr
iZettle/Vipps – HexCon7,186.00 kr
Totalt20,800.00 kr31,952.99 kr3,966.99 kr
UtgifterBudsjettTotalDifferanse
Husleie-24,000.00 kr-24,000.00 kr0.00 kr
Hyperionkontigent-500.00 kr-250.00 kr250.00 kr
Julemarkering-300.00 kr-123.00 kr177.00 kr
Kaffe, te, mm.-500.00 kr0.00 kr500.00 kr
KlubbsagaGM-støtte-1,000.00 kr0.00 kr1,000.00 kr
Postboksleie0.00 kr0.00 kr0.00 kr
PR,generell-2,000.00 kr0.00 kr2,000.00 kr
Spilldøgn0.00 kr0.00 kr0.00 kr
Spillkjøp-3,000.00 kr-4,243.20 kr-1,243.20 kr
Spillkjøp, klubbsaga-1,000.00 kr-997.00 kr3.00 kr
Webhotell-1,900.00 kr-360.00 kr1,540.00 kr
Domene-250.00 kr0.00 kr250.00 kr
Bankgebyr-111.00 kr-111.00 kr
iZettle gebyr-48.17 kr-48.17 kr
Vipps gebyr-53.57 kr-53.57 kr
Gebyrer-600.00 kr-212.74 kr387.26 kr
Kulturnatt-6,500.00 kr-5,500.00 kr1,000.00 kr
Diverse-1,000.00 kr-1,236.04 kr-236.04 kr
Totalt uten HexCon-42,550.00 kr-37,047.90 kr5,502.10 kr
iZettle/Vipps – HexCon-7,060.08 kr
iZettle/Vipps gebyr – HexCon-125.92 kr
Totalt-42,550.00 kr-44,107.98 kr5,502.10 kr
Balanse-21,750.00 kr-12,154.99 kr
Balanse uten HexCon-21,750.00 kr-12,154.99 kr

Beholdning01.01.202131.12.2021Endring
Totalt73,890.37 kr61,735.38 kr-12,154.99 kr
Kasse1,406.00 kr1,118.00 kr-288.00 kr
Banke72,684.37 kr60,617.38 kr-12,066.99 kr
iZettle0.00 kr0.00 kr0.00 kr
Vipps-200.00 kr0.00 kr200.00 kr