InntekterKommentarerBudsjettRegnskapDifferanse
Nye medlemmer av Hexagon1)2 500.003 150.00650.00
Inngang hele Hexcon full pris2) 400 kr16 000.0013 200.00-2 800.00
Inngang hele Hexcon redusert pris2) 200 kr0.003 200.003 200.00
Inngang hele Hexcon i døra2) 450 kr4 500.000.00-4 500.00
Inngang dag full pris2) 200 kr2 000.004 200.002 200.00
Inngang dag redusert pris2) 100 kr0.001 100.001 100.00
Inngang dag i døra2) 230 kr4 600.000.00-4 600.00
Kiosk5 500.005 201.00– 299.00
Renter0.000.000.00
Diverse0.000.000.00
Totalt35 100.0030 051.00-5 049.00
UtgifterKommentarerBudsjettRegnskapDifferanse
Bodleie (minilager)-5 500.00-5 400.00100.00
Hjemmeside-2 688.00-3 108.00– 420.00
Deltager.no-2 000.00-1 445.25554.75
Kiosk-5 500.00-4 890.20609.80
Brødmat3)-5 000.000.005 000.00
PR – Trykking-4 000.00-3 031.81968.19
PR – Design-1 000.00-1 000.000.00
Billettbånd0.00– 144.00– 144.00
Porto– 200.000.00200.00
Kontormaterialer4)– 500.00-2 133.60-1 633.60
Dekorasjon– 500.00– 79.80420.20
Kjøregodtgjørelse og leie av varebil-5 500.00-2 198.003 302.00
Utstyr5)-1 000.000.001 000.00
Gebyr– 500.00– 125.92374.08
Refusjon for frivillige0.00– 350.00– 350.00
Smittevernutstyr– 500.00– 575.63– 75.63
Diverse-1 000.00– 691.00309.00
Komitekjennetegn-1 000.000.001 000.00
Refusjon Hexcon 20200.00– 550.00– 550.00
Totalt-36 388.00-25 723.2110 664.79
BalanseBudsjettRegnskap
Totalt-1 288.004 327.79
Beholdning01.01.202131.12.2021Endring
Totalt19 677.3624 005.154 327.79

Kommentarer:

1) Hexcon-deltagere som ikke er medlem av Hexagon fra før betaler 50 kr ekstra, og blir da medlem av Hexagon ut kalenderåret.

2) Da vi laget budsjettet hadde vi tenkt å doble prisen for deltagelse. Seinere bestemte vi oss for å tilby to priser: Full pris og redusert pris, slik at folk kunne betale det de ønsket. Dette er grunnen til at inntektene fra deltagelse er mindre enn budsjettert, selv om antall deltagere er svært nær budsjettert.

Vi hadde også tenkt å øke prisen noe for betaling under Hexcon, slik at det skulle lønne seg å betale på forhånd (fra 400 til 450 for hele Hexcon, fra 200 til 230 for dag). Dette ble ikke gjennomført, pga. manglende tid og overskudd i komiteen til å legge inn endringer i betalingsløsninga.

Nedenfor er detaljer for inngangspenger vist på en måte som gir bedre sammenligning mellom budsjett og regnskap. For budsjett er forhåndsbetaling og betaling i døra slått sammen. For regnskap er full pris og redusert pris slått sammen.

BudsjettRegnskapDifferanseAntall budsjettAntall regnskap
Inngangspenger hele Hexcon20 500.0016 400.00-4 100.0050Totalt 49
33 full pris
16 redusert pris
Inngangspenger dag6 600.005 300.00-1 300.0030Totalt 33
21 full pris
11 redusert pris
Totalt27 100.0021 700.00-5 400.008081

3) Brødmat ble droppet av pandemihensyn.

4) Kontormateriell inkluderer bl.a. – pappark til påmelding til arrangementer: 619,40 (Koronatiltak for å slippe en perm som mange må ta i) – plastkasser til mer sortering og rydding på lageret: 373,50 – snelle med skjøteledning til kiosken: 292,80 – bjelle for å ringe inn til puljeopprop: 199,00

5) Vi hadde budsjettert med å kjøpe inn kaffetrakter og vaffeljern, men endte opp med å låne dette i stedet.