Hexagons budsjett og regnskap 2021

Oversikten har en god orden og profesjonelt standard.

Medlemskap og adganger høsten 2021 

Kr. -1.500,- og kr. -3.200,- er forståelige tap på grunn av pandemisituasjonen.

Kr. -1.500,- Momsrefusjon, penger klubben håpet på å få i 2021 fra Hyperion.

Det ble brukt kr. 1.243,20,- mer på spillkjøp en budsjettert, forhåndsgodkjent av styret.

Diverse poster gikk med kr. -236,04,- enn budsjettet hvor styret ga god forklaring.

Det virker som styret har god oversikt over økonomien og hva pengene går til.

Jeg finner ingen feil i tallene som har blitt gitt.

Finner heller ingen tegn til økonomisk kriminalitet og feil bokføring.

Revisor Kristoffer Fiskvik. 03.02.2022

Hexcon budsjett og regnskap 2021

På grunn av uerfarenhet med Deltager.no og andre forhold ble all dørbetaling gjort til samme pris som forhåndsbetaling og ført deretter. Postene I døra kr. -4.500,- og I dag kr. -4.600,- er dermed ført på postene full pris.

På grunn av pandemisituasjonen ble matserveringen stengt ble kr. 5.000,- på post brødmat ikke aktuell.

Kontormaterialer ble budsjettert med kr. 500,- og brukt kr. 2.133,60,-. Fullstendig oversikt på overskytende er gjort rede for og godkjent av Hexcon-leder.

Jeg finner ingen feil i tallene som har blitt gitt. Hexcon har troverdig og god oversikt over utgiftene.

Finner heller ingen tegn til økonomisk kriminalitet og feil bokføring.

Revisor Kristoffer Fiskvik. 03.02.2022