Agenda

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av:
  1. Ordstyrer
  2. Referent
  3. Tellekorps
 3. Valg av PR-sjef
 4. Valg av intern revisor

Godkjenning av innkalling

I henhold til klubbens vedtekter $4 b) har styret innkalt til ekstraordinær generalforsamling med to saker på agendaen: Valg av PR sjef; Valg av intern revisor.

Første innkalling ble sendt ut 23.februar 2021, 3 uker før gjennomføringen av den ekstraordinære generalforsamlingen.

Det er 16 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

Vedtak: Innkallingen er godkjent ved akklamasjon

Valg av ordstyrer, referent, og tellekorps

Valg av ordstyrer

Styret foreslår Per Kristian Schanke som ordstyrer.

Vedtak: Per Kristian Schanke er valgt til ordstyrer ved akklamasjon

Valg av referent

Styret foreslår Per Kristian Schanke som referent.

Vedtak: Per Kristian Schanke er valgt til referent ved akklamasjon

Valg av tellekorps

Styret foreslår Sigurd Gaut og Felix Prinz som ordstyrer.

Vedtak: Sigurd Gaut og Felix Prinz er valgt til tellekorpset ved akklamasjon

Valg av PR sjef

Ved den ordinære generalforsamlingen meldte det seg ingen kandidater til PR-sjef. Styret har i perioden siden da søkt etter en kandidat, og når en kandidat meldte seg kalte vi inn til ekstraordinær generalforsamling for å gjennomføre valg.

Kandidater:

 • Fenris Dyrendal

Vedtak: Fenris Dyrendal er valgt til PR sjef ved akklamasjon

Valg av intern revisor

Etter at Hilde Austlid ble valgt til intern revisor ved den ordinære generalforsamlingen har hun påtatt seg vervet som kasserer for Hexcon. Da det ikke er mulig å fungere som revisor for et regnskap en selv har ført har hun dermed trukket seg som intern revisor for Hexagon, og styret benytter seg av muligheten til også å gjøre valg av intern revisor.

Kandidater:

 • Espen Kvernmo

Vedtak: Espen Kvernmo er valgt til intern revisor ved akklamasjon