Agenda

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av:
    1. Ordstyrer
    2. Referent
  3. Valg av PR-sjef

Godkjenning av innkalling

I henhold til klubbens vedtekter §4 b) har styret innkalt til ekstraordinær generalforsamling med en saker på agendaen: Valg av PR sjef.

Første innkalling ble sendt ut 7.september 2022, 4 uker før gjennomføringen av den ekstraordinære generalforsamlingen.

Det er 30 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

Vedtak: Innkallingen er godkjent ved akklamasjon

Valg av ordstyrer, referent, og tellekorps

Valg av ordstyrer

Styret foreslår Per Kristian Schanke som ordstyrer.

Vedtak: Per Kristian Schanke er valgt til ordstyrer ved akklamasjon

Valg av referent

Styret foreslår Per Kristian Schanke som referent.

Vedtak: Per Kristian Schanke er valgt til referent ved akklamasjon

Valg av PR sjef

Den sittende PR sjefen, Fenris, valgte å trekke seg fra vervet grunnet flytting til annen del av landet. Styret vil takke Fenris for den nedlagte innsatsen.

Kandidater:

  • Ada Elvine Helgesen

Vedtak: Ada Elvine Helgesen er valgt til PR sjef ved akklamasjon