Onsdag 07.03.2018 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling for å behandle Hexcons regnskap for 2017.

Stemmeberettigede: 13

Saken:

Regnskapet for Hexcon 2017 er gjennomgått, og alle tall er gjort rede for, men tallene er ikke blitt revidert da tallene ikke ble klare i tide til å rekke revidering. Under arbeidet med tallene for Hexcon 2017 ble det også funnet feil i regnskapet til Hexcon 2016. Disse er også gjort rede for, men heller ikke disse er revidert enda. Som følge av dette ønsker styret å kalle inn til ny ekstraordinær generalforsamling om 2 uker (onsdag 21.mars 2018).

Vedtak:

Styret kaller inn til ny ekstraordinær generalforsamling i pausen (20:30) onsdag 21.mars 2018 med følgende saker:

  1. Godkjenning av gjenåpning av Hexcons regnskap for 2016
  2. Godkjenning av revisor for Hexcon 2016 og Hexcon 2017
  3. Godkjenning av oppdatert regnskap for Hexcon 2016
  4. Godkjenning av regnskapet for Hexcon 2017

Vedtatt ved akklamasjon.

Per Kristian Schanke (referent)