Onsdag 21.03.2018 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling for å behandle Hexcons regnskap for 2016.

Stemmeberettigede: 8

1. Valg av ordstyrer og referent.

Styret foreslår Per Kristian Schanke som ordstyrer og referent.

Godkjent ved akklamasjon.

2. Godkjenning av gjenåpning av Hexcons regnskap for 2016

Styret foreslår å gjenåpne Hexcons regnskap for 2016 da det er funnet feil i regnskapet.

For Mot Avholdne
8 0 0

Generalforsamlingen vedtar å gjenåpne regnskapet for Hexcon 2016

3. Godkjenning av revisor for Hexcon 2016 og Hexcon 2017

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner Sverre B. Midthjell for revisor for regnskapene til Hexcon 2016 og Hexcon 2017.

For Mot Avholdne
8 0 0

Generalforsamlingen godkjenner å benytte Sverre B. Midthjell som revisor for det oppdaterte regnskapet for Hexcon 2016 og Hexcon 2017.

4. Godkjenning av oppdatert regnskap for Hexcon 2016

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner det oppdaterte regnskapet for Hexcon 2016.

Regnskapet: https://www.dropbox.com/s/n98jq86hzpab8di/2018-ekstraord-genfors-2.pdf?dl=0

Revisors beretning: https://www.dropbox.com/s/f0fys9z37bwjkm7/2018-ekstraord-genfors-2-Revisjonsberetning%20for%20Hexagon%20og%20Hexcon%202017%20nr%202.pdf?dl=0

For Mot Avholdne
8 0 0

Generalforsamlingen vedtar å godkjenne det oppdaterte regnskapet for Hexcon 2016

5. Godkjenning av regnskapet for Hexcon 2017

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner regnskapet for Hexcon 2017.

Regnskapet: https://www.dropbox.com/s/n98jq86hzpab8di/2018-ekstraord-genfors-2.pdf?dl=0

Revisors beretning: https://www.dropbox.com/s/f0fys9z37bwjkm7/2018-ekstraord-genfors-2-Revisjonsberetning%20for%20Hexagon%20og%20Hexcon%202017%20nr%202.pdf?dl=0

For Mot Avholdne
8 0 0

Generalforsamlingen vedtar å godkjenne regnskapet for Hexcon 2017

Per Kristian Schanke (referent)