Det ble avholdt valg på Hexcon-sjef for 2017. Knut Eivind Brennhaug ble valgt ved akklamasjon.