English below

Klubbsagaen for 2022-23 begynner og nærme seg slutten, så Hexagon etterspør nå arrangører for den neste klubbsagaen.

Hva kreves for å kjøre en klubbsaga?

En klubbsaga trenger en hovedspilleder som er ansvarlig for gjennomføringen av klubbsagaen. Vedkommende bør ha med seg med-spilledere allerede før et forslag sendes inn.

En klubbsaga er forventet å kjøre fra skolestart i august/september 2023 til skoleslutt i mai/juni 2024. Det er ingen problemer med pauser i jul, påske og offentlige helligdager, og også noe utover dette, men det er ønskelig med aktivitet de fleste spillkvelder.

Forvent at det til enhver tid er nok spillere til tre eller fire grupper, så plot og spilleder bør være klart for flere grupper hver spillkveld.

Klubbsagaen er ment som et åpen introduksjon til rollespilling, så det er ønskelig at det til enhver tid eksisterer noen ferdiglagde karakterer som er oppdaterte nok til at spillere som bare dropper innom kan plukke opp en ferdiglaget karakter og bli med på et plot uten forkunnskaper.

Hvordan sende inn forslag til klubbsaga?

Det er veldig enkelt å sende inn et forslag til klubbsaga. Send en e-post til styret på hexagonstyret@googlegroups.com

Ønsket informasjon om forslaget:

 • Navn på klubbsagaen (trenger ikke være det endelige navnet)
 • Navn på hovedspilleder
  • Om det er med-spilledere kan det være fint med en liste av disse også
 • Navn på systemet som benyttes
  • Om det er spessielle undersystemer, varianter, eller settinger er det fint om det nevnes
 • En kort introduksjon til hva slags type kampanje det er snakk om, og en introduksjon til verdenen
  • Er det en fantasy verden? Sci-fi? Satt i nåtiden?
  • Er det en dungeon crawl? Sosial manipulasjon? Crime of the week?
  • Eksisterer magi? Hvor avansert teknologi eksisterer?

Frister:

 • Innsending av forslag: 3.mai 2023
 • Avstemming blandt innkommende forslag: 10.mai 2023 i pausen etter annonsereringer

The club roleplaying saga for 2022-23 is nearing the end, so Hexagon is requesting suggestions for a roleplaying saga for 2023-24.

What is required to run a roleplaying saga?

Hexagons saga requires a head gamemaster being responsible for running the saga. It is recommended that the head gamemaster have a group of co-gamemasters ready before a suggestion is turned in.

The saga is expected to run for the school year 2023-24 with as start in august/september 2023 and end in may/june 2024. There are no issues with breaks during christmas, easter, other holidays, and even some other breaks, but it is expected that there are some activity most normal game nights.

The saga usually have enough players for three to four groups, so there should be plot and gamemasters for that amount of players every game night.

The saga is intended to be an introduction to roleplaying open for everyone. To accomplish that, it is recommended that at all times the gamemasters have a selection of updated characters to be easily picked up by a player just dropping by. A player should be able to drop by, pick up a pre-made character, and join a plot without any previous knowledge.

How to submit a saga suggestion?

It is really easy so submit a suggestion for a roleplaying saga. Send an e-mail to the board of Hexagon: hexagonstyret@googlegroups.com.

What the submission should contain:

 • Name of the saga (may be a temporary placeholder)
 • Name of the head gamemaster
  • A list of co-gamemaster is nice if someone has indicated they want to be that
 • Name of the system to use
  • Please also include any sub-systems, variants, or settings if applicable
 • A short introduction to what kind of saga, and a short introduction to the world
  • Is it a fantasy setting? Sci-fi? Contemporary?
  • Is it a dungeon crawl? Social manipulation? Crime of the week?
  • Does magic exist? What is the tech level?

Timeline:

 • Submission of suggestion: 3.May 2023
 • Voting between suggestions: 10.May 2023 in the break

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s